РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВЫСШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Стоимость обучения
0

Мамандықтар атауы

Диплом бойынша біліктілігі

 

Оқу мерзімі

 

 

Оқуға төлемі

(тенге)

 

Күндізгі бөлім

9 сынып

11сынып

 07161300 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

 4S07161304 Техник-механик

 3ж 10 ай

 2ж 10 ай

 150 000

06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 

4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы 

3ж 10 ай 

 2ж 10 ай

150 000 

07140900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

3W07140901 Телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын электрмонтаждаушы-реттеуші

4S07140902Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі

 

 3ж 10 ай

2 ж 10 ай 

 150 000

07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану  

4S07320106 Техник-құрылысшы 

 

3ж 6 ай 

 2 ж 6 ай

150 000 

07320600 Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау 

4S07320603 Техник-механик 

 3ж 10 ай

 2 ж 10 ай

150 000 

 07321200 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану

 4S07321202 Газ объектілері құрал-жабдығын пайдалану технигі

 3ж 10 ай

2 ж 10 ай 

 150 000

07110500 Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы 

 4S07110502 Техник-технолог

 3ж 10 ай

 2 ж 10 ай

 150 000

07240900 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану 

4S07240902 Техник-технолог 

3ж 10 ай 

 2 ж 10 ай

 150 000

 04130100 Менеджмент (қолдану салалар  бойынша)

4S04130101 Менеджер 

2ж 10 ай 

1 ж 10 ай 

 140 000

04110100 Есеп және аудит  

4S04110102  Бухгалтер 

 2ж 10 а

1 ж 10 ай 

 140 000

 04210100 Құқықтану

4S04210101 Заңгер 

2ж 10 ай 

1 ж 10 ай 

 140 000

07880100 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

4S07880102 Техник-метролог

3ж 10 ай

2 ж 10 ай

 150 000

 

Название специальностей

Квалификация по диплому

 

Сроки обучения

Стоимость обучения

(тенге)

Дневное отделение

На базе 9 класса

На базе 11 кл

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 

4S07161304Техник-механик 

3 г 10 м 

2 г 10 м 

150 000

 06130100 Программное обеспечение (по видам)

 4S06130103 Разработчик программного обеспечения

3 г 10 м 

 2 г 10 м

150 000 

 07140900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации

3W07140901 Электромонтажник-наладчик телекоммуникационного оборудования и каналов связи

4S07140902 Техник телекоммуникационных систем связи

 

3 г 10 м 

2 г 10 м 

 150 000

07320100 Строительствои эксплуатация зданий и сооружений 

4S07320106Техник-строитель 

3 г 6 м 

2 г 6 м 

 150 000

07321200 Монтаж и эксплуатацияоборудования и системгазоснабжения 

4S07321202 Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов 

 3 г 10 м

2 г 10 м 

150 000 

 07320600 Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов

 4S07320603Техник-механик

3 г 10 м 

 2 г 10 м

  150 000 

 07110500 Технология переработки нефти и газа

4S07110502Техник-технолог 

 3 г 10 м

 2 г 10 м

 150 000

 07240900 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

 4S07240902Техник-технолог       

3 г 10 м 

2 г 10 м 

150 000 

 04130100 Менеджмент (по отраслям и областям применения)

 4S04130101 Менеджер 

 2 г 10 м

1 г 10 м 

140 000

 04110100  Учет и аудит 

 4S04110102         Бухгалтер

 2 г 10 м

 1 г 10 м

 140 000 

04210100  Правоведение 

 4S04210101 Юрист 

2 г 10 м 

1 г 10 м 

140 000

07880100 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

4S07880102 Техник- метролог

3 г 10 м

2 г 10 м

150 000