Библиотека / Кітапхана
0

 

       


Библиотека / Кітапхана


Наличие библиотеки: имеется/не имеется, количество мест

 

Общий книжный фонд 12650 экз
в том числе:  
Учебная литература по общеобразовательным дисциплинам 2269
Учебная литература по общепрофессиональным дисциплинам 3281
Учебная литература по специальным дисциплинам 5000
Методическая литература 1200
Энциклопедическая литература, словари, справочники 900
Художественная литература  

 

 

На 1 обучающегося приходится 100 % единиц изданий учебной литературы

 

 

Кітапхананың болуы: қол жетімді / жоқ, орын саны

 

 

Жалпы кітап қоры,

12650 дана

Соның ішінде:

 

Жалпы білім беру пәндер бойынша оқу әдебиеттері

2269

Жалпы кәсіби пәндер бойынша оқу әдебиеттері

3281

Арнайы пәндер бойынша оқу әдебиеттер

5000

Әдістемелік әдебиеттер

1200

Энциклопедиялық әдебиеттер, сөздіктер, анықтамалар

900

Көркем әдебиеттер

  
1 оқушыға оқу әдебиеттерінің басылымдарының 100% -ы жатады


 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

✅ОТКРЫТА БАЗА для выпускников прошлых лет, колледжей и лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, лиц, окончившие организации образования за рубежом!
🌏Ссылка: https://ent2020-tipo.testcenter.kz/zayav/add  📚📚📚


✅Өткен жылдардағы мектеп түлектеріне, колледж түлектеріне және ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға, білім беру ұйымын шетелде аяқтаған тұлғаларға арналған БАЗА АШЫЛДЫ!
🌏Сілтеме: https://ent2020-tipo.testcenter.kz/zayav/add 📚📚📚